Send us a message


sekmi@chem.uw.edu.pl

CNBCh UW, rooms 3.132, 3.133
ul. Zwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

+48 22 552 6607